ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

BABANICOLOS A.

member picture
member picture member picture member picture member picture member picture

Προφίλ

O Αλέξανδρος Μπαμπανικολός σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο University of East London του Λονδίνου.

Η aSOLIDarc ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΛΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ \\\" έχει ολοκληρώσει πάνω από 20 έργα που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα και έχει συμμετάσχει σε 6 τουλάχιστον Αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, συμμετοχή, διάκριση ή και δημοσίευση. Το γραφείο ασχολείται με το αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής στον ιδιωτικό τομέα Πανελλαδικά. Η συνθετική διαδικασία πραγματοποιείται από την Αρχιτεκτονική ομάδα του γραφείου, η οποία απαρτίζεται από δύο Αρχιτέκτονες, Σχεδιαστές και συνεργάτες άλλων ειδικοτήτων (Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Τοπογράφοι, Ακουστικοί και Ενεργειακοί Σύμβουλοι κλπ). Δουλεύοντας ομαδικά, με σύγχρονες σχεδιαστικές και υπολογιστικές μεθόδους, οι μελέτες του γραφείου πληρούν όλες τις σύγχρονες ποιοτικές απαιτήσεις. Οι αρχιτέκτονες του γραφείου πλαισιωμένοι από μελετητικές ομάδες όλων των ειδικοτήτων, διεκπεραιώνουν άρτια τον ολιστικό και όπου απαιτείται βιοκλιματικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό τον οποίο υπηρετεί η αρχιτεκτονική μας. Έτσι, το Αρχιτεκτονικό μας έργο είναι υψηλών προδιαγραφών και αντανακλά πλήρως τους στόχους του γραφείου. Τελευταίο αλλά ίσως και σημαντικότερο είναι πως όσα απαιτούμε από τη δουλειά μας απαιτούμε και από τους πελάτες μας. Θεωρούνται συνεργαζόμενοι στη διαμόρφωση του προγράμματος, παρακολουθούν την εξέλιξη της μελέτης σε όλα της τα στάδια, προσφέροντας περισσότερο από ένα μέσο για τον αποτελεσματική διαχείριση ενός έργου.

Alexandros Babanicolos studied architecture in NTUA, Athens Greece and UEL, London.

aSOLIDarc, ALEXANDROS BABANICOLOS, ARCHITECTS\\\" has completed over 20 projects concerning the private sector and has participated in 6 at least Architectural competitions. The office deals with the object of Architecture in the private sector in the whole of Greece. The synthetic process is realised by the Architectural team of the office, comprising two Architects, designers and collaborators from other disciplines (Civil engineers, Electrician engineers, Mechanical engineers, Advisers for energy and Acoustics etc.). The studies of our office fulfil all the modern qualitative requirements, via collaborative work, within a spirit of cooperation, using all modern computation methods. The office practices sustainable architectural planning, our Architectural work being of high specifications. Last but not least is the fact that we suppose our clients to be a part of the project’s team. They are collaborators in the configuration of the program, the decisions about the directions of the project ,closely attending the development of the studies in all stages. This architectural approach recognizes the uniqueness of each user’s personality and the fact that not all people have the same perception about built space.

Τηλέφωνο: +302106827014
Διεύθυνση: POULIOU 13, 115 23 AMBELOKIPI, ATHENS, GREECE
E-mail: tang6babas@gmail.com
Fax: +302106856239
Url: http://www.architizer.com/en_us/firms/view/asolidarc/18715/?sr=1
Url2: http://www.solid-arc.com/
Url3: http://greekarchitects.gr/babanicolos.a

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2023. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital