ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

DIVISION ARCHITECTS

member picture
member picture member picture member picture member picture member picture

Προφίλ

Οι Division Architects ιδρύθηκαν 2010 συνδυάζοντας δύο διαφορετικές οπτικές. Η πρώτη ήταν αυτή της ήδη υπάρχουσας απο το 2007 και πετυχημένης συνεργασίας των Βασίλη Γρηγοριάδη (πολιτικός μηχανικός) και του Γιώργου Βενετσάνου (αρχιτέκτονας) στον τομέα όχι μόνο του σχεδιασμού αλλά και της κατασκευής ιδιωτικών έργων. Η οπτική της αγοράς. Η δεύτερη ήταν η κοινή ακαδημαική οπτική. Και συνδυάστηκε όταν στην ομάδα προστέθηκαν τα δύο άλλα μέλη ο Νίκος Κουζούπης (αρχιτέκτονας) και ο Κωνσταντινος Ορέστης Δεσπότης (3D Visualisations Expert), συμφοιτητές του Γιώργου Βενετσάνου στο Πανεπιστήμιο του Κέντ (KENT UNIVERSITY, CANTERBURY SCHOOL OF ARCHITECTURE).

Στόχος μας είναι η πολύπλευρη και ακριβέστερη κάλυψη των αναγκών των αναθετών μας, με συνεχή έρευνα σε νέα υλικά και τρόπους κατασκευής, με τρισδιάστατες απεικονίσεις που τονίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο περιβάλλον ένταξης του έργου. Το κάθε έργο αντιμετωπίζεται πρωτίστως σαν αφορμή για δημιουργία και διάλογο, προκαλώντας \"διαιρέσεις\", και \"διασπάσεις\" μέσα απο τις οποίες γεννιέται εκείνη η λύση που συνδυάζει και εξυπηρετεί το προγραμματικό περιεχόμενο του έργου. Έτσι, ένα κτίριο χωρίζεται σε όγκους, χώρους, χρήσεις αποδομείται και επανασυνδέεται συνδυάζοντας τελικά όλες τις ιδιαίτερες του συνιστώσες και καταλήγοντας ένα ενιαίο έργο στέρεο και συμπαγές.

Division λοιπόν όπως διαίρεση, διχοτόμηση, διαφορετικότητα, διάσπαση. Έννοιες που εσωκλείουν μέσα τους την γέννεση μέσα από έντονες και αλληλοσυγκρουόμενες ενέργειες και καταλήγουν στην δημιουργία.

 

 

Division Architects is an architectural practice established in 2010 by combining two different perspectives. In 2007, Vasilis Grigoriadis (civil engineer) and George Venetsanos (architect) started their cooperation by designing and constructing a series of private, mostly residential projects. Having a common academic perspective, Nikos Kouzoupis (architect) and Constantinos Orestis Despotis (3D Visualisations Expert), George Venetsanos\' fellow students at the University of Kent, Canterbury School of Architecture, joined the team in 2010 forming Division Architects.

The value of architecture no longer results from creating shapes in space, but rather from fostering relationships within it. Each project is primarily treated as a pretext for creation and dialogue, causing \"divisions\", generating a solution that combines and serves the programmatic content of the project. Thus, a building is divided into blocks, forms, spaces, elements, uses, is deconstructed and eventually reunited, combining all the individual components to end up with a single result of solid and compact architecture.


So Division as in disintegration, deconstruction, differentiation, all concepts which enclose within genesis through intense and conflicting actions that lead to creation.

 

Τηλέφωνο: 2108958804
Διεύθυνση: Θεσπιέων 17 Άνω Βούλα
E-mail: info@divisionarchitects.com
Fax: 2108958804
Url: http://www.divisionarchitects.com
Url2: http://greekarchitects.gr/division.architects

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2024. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital