ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

FLOROS CH.

member picture
member picture member picture member picture member picture member picture

Προφίλ

Χρήστος Φλώρος

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. (1973) και Health Facility Planner U.N.L. (1975).

Διετέλεσε Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (2007-11), Ερευνητής στο Medical Architecture Research Unit του Λονδίνου (1976-77) και Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ε.Μ.Π. και στο Α.Π.Θ. (1973-76).

Δίδαξε σε Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Μ.Π., της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, καθώς και σε πλήθος σεμιναρίων μεταπτυχιακής κατάρτισης του Τ.Ε.Ε., Ε.Μ.Π., Σ.Α.Δ.Α.Σ., Σ.Π.Μ.Ε. και ΥΠ.ΠΟ.

Έχει λάβει ένα Α΄ και τρία Β΄ βραβεία σε Πανελλήνιους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς και έξι Α΄ βραβεία σε λοιπούς Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς.

Μέλος, επιτροπή σύνταξης του ισχύοντος Κτιριοδομικού Κανονισμού.

Συγγραφεύς τριών βιβλίων περί οικολογίας και σχεδιασμού νοσοκομείων. Έχει δημοσιεύσει και ανακοινώσει 40 εργασίες.

Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας.

Από το 1977, διατηρεί γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών στην Αθήνα. Έχει εκπονήσει μελέτες πλήθους δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων που έχουν υλοποιηθεί (νοσοκομείων, πανεπιστημιακών κτιρίων, μουσείων, πολιτιστικών κτιρίων, εμπορικών κτιρίων, κατοικιών κλπ.)

Christos Floros

Diploma of Architecture, National Technical University of Athens (1973) and Health Facility Planner U.N.L. (1975).

Adjunct Assistant Professor, University of Patras, Department of Architecture (2007-11), Member of the Research Staff, Medical Architecture Research Unit, London (1976-77) and Scientific collaborator, N.T.U.A. and Aristotle University of Thessaloniki (1973-76).

Lectured in Inter-Departmental Postgraduate Courses of N.T.U.A., of the School of Medicine, University of Athens and of Harokopio University and in several postgraduate seminars for architects and engineers.

Awarded one 1st and three 2nd prizes in pan-Hellenic architectural Competitions and six 1st prizes in other architectural competitions.

Member, National Committee that set up the Greek Building Regulations.

Author of three books on ecology and on hospital planning. He has published 40 papers.

Member, Board of Directors, Treasurer, Hellenic Architectural Society.

Founded own architectural studio in Athens in 1977. Built architectural projects include hospitals, university buildings, museums, cultural buildings, commercial buildings, housing etc. Several of the above projects have been presented in architectural magazines.

Τηλέφωνο: 00302107220628
Διεύθυνση: 5 Avlidos str., Athens, 11527, Greece
E-mail: cfloro@tee.gr
Url: http://greekarchitects.gr/floros.ch

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2023. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital