ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

KOTSILATI R.

member picture
member picture member picture member picture member picture member picture

Προφίλ

RK ARCHITECTURE

H Ρούλα Κοτσιλάτη γεννήθηκε στη Αθήνα. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο De Montfort University του Leicester, παίρνονας το πτυχείο Bachelor of Art in Architecture, και συνέχισε στο South Bank University του Λονδίνου αποκτώντας το PostGraduate Diploma In Architecture με διάκριση (2001). Εργάστηκε ως συνεργάτης αρχιτέκτονας στους Αnamorphosis architects. Την περίοδο αυτή συμμετέχει σε διαγωνισμούς και εκθέσεις:

-Πολεοδομική πρόταση για την Δυτική Είσοδο της Αθήνας. Παρουσίαση στην 1η Διεθνής Μπιεννάλε Αρχιτεκτονικής στο Rotterdam, 2003.

-Διαγωνισμός για την κατασκευή πρότυπων-χαμηλού κόστους εργατικών κατοικιών στη Χιλή, 2003.

-The Snow Show, κατασκευή από πάγο στη Φιλλανδία. Διεθνής έκθεση, 2004. Παρουσίαση μακέτας στην 50η Διεθνή Μπιεννάλε Τέχνης στην Βενετία, 2004.

Δημοσιεύσεις: MAISON DE CAMPAGNE (2011), Σπίτια Διακοπών στην Ελλάδα,Στις κορυφές των Ελάτων,σελ.208.

Από το 2005 εώς σήμερα διατηρεί δικό της αρχιτεκτονικό γραφείο όπου αναλαμβάνει κυρίως ιδιωτικά έργα.

 

Roula Kotsilati was born in Athens, Greece. She studied architecture at De Montfort University in Leicester (Bachelor of Art in Architecture, Honors), and continued her studies at South Bank University in London acquiring PostGraduate Diploma in Architecture (Distinction-2001). She worked as an associate architect at Anamorphosis architects. During this period she participates in competitions and exhibitions:

- Urban proposal for the Western Entrance of Athens. Presentation at the 1st International Biennale of Architecture in Rotterdam, 2003.

-Elemental competition for the innovative construction of low-cost housing communities in Chile, 2003.

-The Snow Show, making ice in Finland. International exhibition, 2004. Presentation at the 50th International Art Biennale in Venice, 2004.

Publicatios: MAISON DE CAMPANGE, 2011, p208.

Since 2004 she continues as independet practice and in 2005 she forms RK ARCHITECTURE, in Athens, Greece.

 

Τηλέφωνο: 6977461533
Διεύθυνση: Φιλίας 10 Νέα Φιλοθέη
E-mail: r.kotsilati@yahoo.com
Url: www.rkarchitecture.tk
Url2: http://www.architizer.com/en_us/projects/view/five-houses-at-parnassus-mount-greece_/44163/
Url3: http://greekarchitects.gr/kotsilati.r

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2024. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital