ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

PHILIPPITZIS D.

member picture
member picture member picture member picture member picture member picture

Προφίλ

Ο Δημήτρης Φιλιππιτζής γεννήθηκε στο Βόλο.

Τελειώνοντας την Αρχιτεκτονική σχολή του Ε.Μ.Π. το 1980, ήδη είχε αποκτήσει μια στοιχειώδη εμπειρία δουλεύοντας σε διάφορα γραφεία των Αθηνών.

Οι ανησυχίες του για αντιμετώπιση αρχιτεκτονικών θεμάτων μεγαλύτερης κλίμακας, τον οδήγησαν στον Καναδά, όπου τα δύο χρόνια της παραμονής του, απέκτησε το Master Degree στον αστικό σχεδιασμό (Urban Design), στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο.

Το 1985 εγκαταστάθηκε στο Βόλο σαν ελεύθερος επαγγελματίας με κύριο αντικείμενο την μελέτη και επίβλεψη ιδιωτικών έργων. Συγχρόνως ιδρύει με τρεις ακόμα συναδέλφους από το Βόλο την «ΣΥΝΘΕΣΗ Ο.Ε.» που αντικείμενό της έχει μελέτες και επιβλέψεις δημοσίων έργων. Συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς αποσπούν διακρίσεις και βραβεία και πολλά έργα τους υλοποιούνται (π.χ. οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας).

Σαν ενεργός πολίτης και βλέποντας την αρχιτεκτονική σαν χώρο ιδιαίτερης κοινωνικής δράσης, επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στο όραμα μιας ανθρωποκεντρικής πόλης. «Το ποδήλατο και οι ποδηλατόδρομοι γίνονται η αφορμή για να ανακτήσουμε τη νέα πόλη».

Το γραφείο του με σύγχρονο εξοπλισμό τα τελευταία χρόνια ασχολείται με ιδιωτικά κτίρια μόνιμης κατοικίας και εξοχικά, αναστηλώσεις – επαναχρήσεις παραδοσιακών κτιρίων, διαμορφώσεις καταστημάτων, ξενοδοχειακά και σχολικά συγκροτήματα. Βασικό χαρακτηριστικό των περισσότερων κατασκευών είναι η αναφορά στην παραδοσιακή πηλιορείτικη αρχιτεκτονική με έμφαση στις πέτρινες κατασκευές, καθώς και η χρήση νέων υλικών και μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον. Η οικολογική δόμηση και η βιοκλιματική αρχιτεκτονική ενσωματώνεται στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Ενώ η επιμονή του για την παραμικρή κατασκευαστική λεπτομέρεια, στον εσωτερικό σχεδιασμό και στις υπαίθριες διαμορφώσεις, ολοκληρώνει τη συνολική εικόνα αντικατοπτρίζοντας την αισθητική του αρχιτέκτονα.

Το 2011 ιδρύει, με τον συνάδελφο πολιτικό μηχανικό Ν. Τσιούτσιο, την κατασκευαστική εταιρεία «ACTIVE Ο.Ε.» με βασικό αντικείμενο την επίβλεψη και την κατασκευή ιδιωτικών κτιρίων.

Υλοποιημένες μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε αρκετά περιοδικά, ενώ μερικές εξ’ αυτών έχουν παρουσιασθεί και σε αρχιτεκτονικές εκθέσεις.

Παράλληλα με τη δραστηριότητα του ως ελεύθερος επαγγελματίας αρχιτέκτονας διδάσκει από το 2001 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , τα μαθήματα Οικοδομικής-Δομήσιμων Υλικών και Ειδικής Σύνθεσης.

-----------------------------------------------------------------------------

Dimitris Philippitzis born in Volos.

Finishing the School of Architecture N.T.U. of Athens in 1980, he had already gained an experience working in various offices in Athens.

His concerns about addressing larger scale architectural issues, led him to Canada, where in two years of his stay, he got Master Degree in Urban Design at University of Toronto.

In 1985 he established in Volos as a freelancer, focusing in the design, supervision and construction of private projects. At the same time he founded with three other colleagues from Volos the \"SINTHESI Ltb\" focusing in public buildings. They gained a lot of awards by participating in competitions and they succeeded to have some of their buildings realized (example the Department of Architecture and the Central Library of the University of Thessaly).

As an active citizen and seeing the architectural space as a particular social action, he focuses on the vision of a more people-oriented city.\"The bike and the bicycle tracks is the hint to regain the new city.\"

His office with modern equipment in recent years is dealing with residencial buildings and cottages, restorations - reuse of traditional buildings, stores configurations, hotels and school buildings. Most of the constructions are dealing with the use of new materials and methods friendly to the environment and with the traditional architecture of Pelion with emphasis on stone houses. The ecological building and the eco-friendly architecture are incorporated in the architectural design. The insistence on details, inside and outside of the building, completes the total picture reflecting the aesthetics of his architecture.

In 2011 he founded, with his fellow civil engineer N. Tsioutsio, the construction company \"ACTIVE Ltb\" with main object the construction and the supervision of private buildings.

His work has been published in several magazines, and some of the projects have occurred in architectural exhibitions.

Along with the activity as a freelancer architect, he is a lecturer since 2001 at the Department of Architecture, University of Thessaly. He teaches the courses of Construction and New Materials and Design Studio.

 

 

Τηλέφωνο: 24210-58850
Διεύθυνση: Κωνσταντά 149, 38221, Βόλος
E-mail: info@philippitzis.gr
Fax: 24210-78038
Url: http://www.philippitzis.gr/
Url2: http://greekarchitects.gr/philippitzis.d

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2023. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital