ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

RIGOS J.

member picture
member picture member picture member picture member picture member picture

Προφίλ

Είναι Επίκουρος καθηγητής , στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης.

Από το 1982 διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα σε συνεργασία με την αρχιτέκτονα Ε. Τσιριγώτη, με αντικείμενο μελέτες  κτιρίων κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και εσωτερικών χώρων ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ως μελετητής - κατασκευαστής μεταλλικών κατασκευών εξοπλισμού κτιρίων και ειδικών κατασκευών.

Προϊστάμενος μελετητής και επιβλέπων του τεχνικού γραφείου του ΥΠΠΟ για την συντήρηση και αποκατάσταση του Ναού Επικουρίου Απόλλωνος της περιόδου 1985 - 88.Έργα: λυόμενο αντισεισμικό ικρίωμα, προκατασκευασμένο στέγαστρο προστασίας μέσω προεντεταμένης μεμβράνης, θεωρητικές μελέτες κλπ.

Εργάστηκε σε αρχιτεκτονικά γραφεία στην Αυστρία και Γερμανία.

Από τις αρχές της δεκαετίας του '80 ασχολήθηκε συστηματικά  με την μεταλλική κατασκευή και την προκατασκευή κτιρίων και συνεργάστηκε με την BSB- Berlin σε συστήματα προκατασκευής και ηλιακής ενέργειας.

Δίδαξε βιομηχανικό σχέδιο στο Γερμανικό κολέγιο γραφικών τεχνών. Δημοσίευσε μελέτες και συμμετείχε σε εκθέσεις design και ζωγραφικής καθώς και στη Dokumenta- Kassel (1977).

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Διπλωματούχος αρχιτέκτων Ανωτάτης Ακαδημίας Καλών Τεχνών Ντύσσελντορφ και Πολυτεχνείου Βερολίνου.

 

 

Jacob Rigos is currently Assistant Professor at the Department of Architecture, University of Crete.

In 1982 he established his architectural practice in Athens, in collaboration with the architect Helen Tsirigotis, dealing with residential and commercial buildings, as well as interior design. At the same time he expertises in the design and construction of special steel building equipment, steel buildings and specialty demanding constructions.

He was the head designer and supervisor of the technical office of the Ministry of Culture, for the conservation and restoration of the Temple of Epicurean Apollo during the period 1985 - 88. Projects: seismic prefabricated scaffold, roof protection through prefabricated tensile membrane, theoretical studies, etc.

He worked in several architectural offices in Austria and Germany.

Since the early 80s he dealt systematically with metal construction and prefabricated buildings and worked at the BSB-Berlin in projects on prefabrication and solar energy systems

His work demonstrates a commitment to clarity of conception, precise knowledge of materials, great attention to detail and a real concern to achieve lasting value within the client's budget.

He taught industrial design at the German graphic arts college.His work has been published and he has participated in design and painting exhibitions as well as in Dokumenta-Kassel (1977).

He was born in Athens in 1951. He graduated from the Kunstakademie Düsseldorf in 1977 - diploma in Architecture and from the Technical Universitaet in 1980 - diploma in Architecture and Urbanism

 

Τηλέφωνο: 0030 - 210-6896634
Διεύθυνση: Κύπρου 6, Φιλοθέη, Αθήνα 15237
E-mail: rigosj@otenet.gr
Fax: 0030-2106896634
Url: http://www.rigosarchitects.gr
Url2: http://greekarchitects.gr/rigos.j

GreekArchitects Athens

Copyright © 2002 - 2023. Οροι Χρήσης. Privacy Policy.

Powered by Intrigue Digital